Bazując na bogatym doświadczeniu w projektowaniu i wykonawstwie zdobytym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oferujemy Państwu usługi w zakresie szeroko pojętego budownictwa drogowego, a także inżynierii ruchu.


Wykonujemy projekty

Dróg i ulic

Zawsze staramy się aby rozwiązania projektowe były nie tylko trwałe i zgodne ze sztuką budowlaną ale również spełniały wymagania Inwestora.

Parkingów

Zaprojektowane przez nas parkingi charakteryzują się wygodą oraz estetyką przez co idealnie wpasowują się w otaczające zagospodarowanie każdego terenu.

Zjazdów

Projektujemy zjazdy indywidualne (na posesje) oraz publiczne (do budynków użyteczności publicznej). Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu budowy.

Stałej i czasowej organizacji ruchu

Opracowujemy i uzgadniamy projekty organizacji ruchu na każdym szczeblu administracyjnym. Projektujemy strefy uspokojenia ruchu kładąc szczególny nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów. Projektujemy objazdy na czas trwania robót. Do tej pory sporządziliśmy projekty organizacji ruchu na kilkudziesięciu kilometrach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Współpracujemy z firmami wykonawczymi z zakresu oznakowania dróg.


Sprawujemy nadzory autorskie

Stwierdzamy w toku wykonywania robót zgodność realizacji z projektem. Uzgadniamy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

Pełnimy funkcje Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Reprezentujemy Inwestora na budowie. Dbamy o to aby budowa wykonana została rzetelnie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawujemy kontrolę nad Kierownikiem Budowy zabezpieczając przy tym interesy Inwestora związane z budową.